Результати Night Madness 2011

нічне вар'ятство
Аватар користувача
Бешенный_бантик
Дослідник
Повідомлень: 53
З нами з: П'ят листопада 14, 2008 10:15 pm
Контактна інформація:

Повідомлення Бешенный_бантик » Чет листопада 17, 2011 3:27 pm

Протокол до гонки можна прив*язати?
http://bikeportal.org.ua/index.php?opti ... Itemid=282
катаюсь аби як і аби де

Аватар користувача
ursa
Новак
Повідомлень: 29
З нами з: Нед липня 20, 2008 3:12 am
Контактна інформація:

Повідомлення ursa » Чет листопада 17, 2011 10:28 pm

8RydeR писав:ªäèíèé íþàíñ - ÷åðåç òå, ùî ó áàãàòüîõ ëþäåé ϲÁ íàïèñàíî â ïðîòîêîë³ îäí³ºþ ìîâîþ, à íà áàéêïîðòàë³ âîíè çàðåºñòðîâàí³ ³íøîþ ìîâîþ, öèõ ëþäåé ñèñòåìà íå âðàõóâàëà, ÿê ó÷àñíèê³â ãîíêè.
Òàì, êîëè çàâàíòàæóºø .CSV, º ìîæëèâ³ñòü âèáðàòè êîæíîìó ó÷àñíèêó éîãî ³ì'ÿ ;)
Keep smiling! :) Keep racing!

8RydeR
Новак
Повідомлень: 14
З нами з: Нед листопада 13, 2011 1:30 pm
Контактна інформація:

Повідомлення 8RydeR » Чет листопада 17, 2011 10:36 pm

ursa писав:Там, коли завантажуєш .CSV, є можливість вибрати кожному учаснику його ім'я ;)
Я топ-5 в кожній категорії передивився, що знайшов - те підставив.
Але ж усіх я не можу переклацати :)

Відповісти

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість